Одржане радионице и тестирања за селекцију кандидата

Сходно предвиђеним активностима у процесу селекције учесника за учешће у пројекту „Не учи у леру, крени у правом смеру“, у току претходне недеље је реализовано неколико активности.

У понедељак, 20. новембра је одржана радионица за писање радне биографије (CV) и мотивационог писма по Europass стандардима. Иако првенствено намењена учесницима конкурса, овој радионици је присуствовао и већи број гимназијалаца, али и заинтересованих професора. Сви учесници конкурса су у обавези да Комисији доставе своје мотивационо писмо и CV у току конкурсног поступка. Радионицу је водио професор Ђурица Стојановић.

У уторак, 21. новембра је организовано тестирање из енглеског језика. Ово тестирање је подразумевало основну комуникацију и познавање стручне терминологије.

За све пријављене каднидате је у среду 22.новембра организован интервју са члановима Комисије за избор учесника. Учесници су имали могућност да образложе усмено своју мотивацију за учешће у пројекту, али и спремност да учествују у припремним активностима, као и активностима дисеминације, по повратку са мобилности.

Scroll to Top