ДОМ УЧЕНИКА

Средња школа “Вук Караџић” са домом ученика у Бабушници је васпитно-образовна установа која поред образовања и васпитања обезбеђује и смештај, исхрану, васпитни рад, културни, забавни и спортски живот корисника дома ученика, који похађају средњу школу ван места њиховог сталног боравка. Дом је отворен осамдесетих година 20. века при Гимназији “Вук Караџић” у Бабушници. Од 01.септембра 2018. након укидања гимназије Вук Караџић  и Техничке школе у Бабушници основана је нова мешовита средња школа са домом ученика. Дом ученика има категоризацију од 2016.године и спада у категорију III-А.

 

Дом обезбеђује такве животне околности у којима ученици уз помоћ  васпитача позитивно утичу једне на друге, успешно уче и свестрано се развијају и живе пуним животом младог човека.

Циљеви васпитног рада у Дому ученика у области учења су на постизању оптималне школске успешности, развијању радних навика, повезивању индивидуалног и групног учења и развијања активности усмерене на унапређење личне компетентности ученика.

Капацитет  дома ученика је тренутно 46 лежаја уз могућност проширења. Дом располаже са 8 спаваона, просечне величине од 25 m², мокрим чвором (три тоалета , пет туш кабина и петнаест лавабоа са хладном и топлом водом, учионицом, просторијом за дежурне васпитаче, две просторије за оставу и веш, просторијом за спорт и рекреацију подрумом за огрев од 150 m². За спортске и рекреативне активности ученици користе и  фискултурну салу и спортске терене непосредно поред дома ученика.

Свим корисницима дома ученика је обезбеђен бесплатан смештај и исхрана.

Scroll to Top