МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ПОДРУЧЈЕ РАДА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Машински техничар моторних возила (IV степен) – 30 ученика

Образовни профил машински техничар моторних возила омогућава стицање стручног знања о моторима СУС, моторним возилима и опреми, њиховом правилном коришћењу и одржавању, дијагностици кварова и праћењу процеса производње., одржавања и ремонта моторних возила. Ученицима овог образовног профила обезбеђена је и бесплатна обука за возаче Б категорије. Након завршетка школовања ученици се врло лако запошљавају у бројним радионицама, техничким прегледима, предузећима машинске и ауто индустрије у држави и иностранству, а могућ је и наставак школовања на свим високошколским установама, као и наставак школовања у оквиру специјализације за V степен.  О самој атрактивности образовног профила говори и велико интересовање за упис у оквиру ванредног школовања.

Додатне погодности за ученике:
 • Стипендије у износу од  5.000,00 динара  месечно за ученике 1. разреда
 • Бесплатан  смештај и исхрана у дому ученика 
 • Бесплатна обука за возаче Б категорије
 • Бесплатни уџбеници за 1. разред
 • Бесплатне посете сајму технике и сајму аутомобила…
Механичар моторних возила ( III степен) – 15 ученика

Образовни профил  механичар моторних возила омогућава оспособљавање ученика за текуће одржавање и поправку моторних возила, уз дијагностику кварова и поравку или замену делова склопова и проверу функционалности поправљеног или замењеног дела. Ученицима је омогућеном бесплатна обука за возаче Б категорије. Након завршетка школовања ученици веома лако долазе до посла у бројним предузећима и аутосервисима, а заинтересованим ученицима ће бити омогућен и наставак школовања у циљу добијања дипломе за IV степен, након чега се ствара могућност за даље школовање. Ученици у овом образовном профилу могу радити по класичном и дуалном образовању.

Додатне погодности за ученике:
 • Стипендије у износу од  5.000,00 динара  месечно за ученике 1. разреда
 • Бесплатан  смештај и исхрана у дому ученика 
 • Бесплатна обука за возаче Б категорије
 • Бесплатни уџбеници за 1. разред
 • Бесплатне посете сајму технике и сајму аутомобила…
 • Додатне погодности у случају евентуалног похађања дуалног образовања
Бравар-заваривач ( III степен) – 15 ученика

Образовни профил бравар заваривач омогућава оспособљавање ученика за израду делова и монтирање металних конструкција механичком обрадом, за спајање  делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима,  за израду и монтирање процесне опреме, као и за заваривање поступцима електролучног, електроотпорног  и гасног заваривања.

Након завршетка школовања ученици се веома лако запошљавају у земљи и иностранству, јер се ради о једном од најтраженијих и најплаћенијих занимања, а заинтересованим ученицима ће бити омогућен и наставак школовања у циљу добијања дипломе за IV степен, након чега се ствара могућност за даље школовање. Ученици у овом образовном профилу могу радити по класичном и дуалном образовању.

Додатне погодности за ученике:
Стипендије у износу од  5.000,00 динара  месечно за ученике 1. разреда
Бесплатан  смештај и исхрана у дому ученика 
Бесплатни уџбеници за сва три разреда
Бесплатне посете сајмовима
Додатне погодности у случају евентуалног похађања дуалног образовања    
Scroll to Top