ЗАПОСЛЕНИ

 1. Елвира Митић, професорка српског језика и књижевности и библиотекар
 2. Ана Танчић, професорка српског језика и књижевности и библиотекар
 3. Бранкица Илић Стаменковић, професорка српског језика и књижевности и ГВ
 4. Далибор Ђорђевић, професор српског језика и књижевности
 5. Марија Ристић, професорка енглеског језика
 6. Марјан Миланов, професор енглеског језика
 7. Слађана Митић, професорка руског језика
 8. Негица Панић, професорка латинског језика
 9. Миљана Здравковић, професорка билогиј и екологије
 10. Андријана Пејчић, професорка изборних предмета 
 11. Слађана Јевтић, професорка психологије
 12. Марко Љубов, професор ликовне културе
 13. Ирена Наков , професорка музичке културе
 14. Владан Цветковић, професор социологије и васпитач у дому
 15. Никола Ђурић, професор филозофије, ГВ и изборних предмета
 16. Миодраг Николић, професор историје, ГВ и изборних предмета
 17. Лидија Николић, професорка историје
 18. Марија Спиридоновић Митић, професорка географије и ГВ
 19. Сања Благојевић, професорка математике
 20. Зорица Ристић, професорка математике
 21. Миљан Ћирић, професор математике
 22. Стојан Стојановић, професор физике
 23. Неница Стефанов, професорка хемије
 24. Слађана Стојановић, професорка хемије
 25. Бобан Васов, инструктор обуке за возаче Б категорије
 26. Анђела Ћирић, професорка рачунарства и информатике и стручних предмета
 27. Славиша Видановић, професор физичког васпитања
 28. Мирослав Станојевић, професор физичког васпитања
 29. Кристина Рајковић Илић, професорка ГВ и васпитач у дому
 30. Душан Ранчић, професор веронауке
 31. Камен Маноилов, професор стручних предмета у подручју машинства
 32. Марјан Адамовић, наставник практичне наставе у подручју машинства
 33. Перица Адамовић, професор практичне наставе у подручју машинства
 34. Слободан Станић, професор практичне наставе у подручју машинства
 35. Бобан Станковић, професор и организатор практичне наставе
 36. Манић Катарина, професорка стручних предмета у подручју машинства
 37. Маријана Мажибрадић, професорка стручних предмета у подручју машинства
 38. Марија Цветковић, професорка стручних предмета у подручју машинства
 1. Игор Ракић, директор
 2. Горан Костић, секретар
 3. Биљана Анђелковић, дипл. економиста за финансије и рачуноводствене послове
 4. Ивана Костић Јовановић, психолог
 5. Момир Јовановић, васпитач у дому ученика
 6. Стефан Влајковић, педагошки асистент
 1. Градимир Стојановић, домар, мајстор одржавања и извршилац за одржавање
 2. Раде Митровић, домар, мајстор одржавања
 3. Драган Станковић, ложач и домар у дому ученика
 4. Јелена Стефановић Митровић, спремачица у дому ученика
 5. Милованка Урошевић, помоћни радник
 6. Снежана Станковић, помоћни радник
 7. Мирјана Живадиновић, помоћни радник
 8. Алекса Денчић, помоћни радник
наставника
0
ваннаставних радника
0
помоћних радника
0
Scroll to Top