ГИМНАЗИЈА

ПОДРУЧЈЕ РАДА

ГИМНАЗИЈА

Општи тип гимназије (IV степен) – 30 ученика

У питању је образовни профил који омогућава стицање општег гимназијског образовања, уз могућност наставка образовања на свим високошколским установама у Србији и иностранству. То ће нарочито ће то бити олакшано увођењем државне матуре у школској 2023/24. години. Након завршетка наше гимназије, скори сви наши гимназијалци уписују, а велика већина касније и завршава жељене факултете и струковне студије. Према истраживању из 2017. године, у општини Бабушница на узорку од скоро 300 радника са високим образовањем, 83,56% има завршену гимназију, а само 16,44% неку средњу стручну школу,  што довољно показује да је за ученике који планирају да студирају, гимназијско образовање најбољи избор. Посебна пажња се обраћа на приступ у раду са надареним ученицима, а доказ за то су: подршка ученицима који учествују у раду Истраживачке станице – Петница, припрема и награђивање ученика освајача бројних награда на државним такмичењима, конкурсима и пројектима.

Додатне погодности за ученике:
  •  Стипендије у износу од  5.000,00 динара  месечно за ученике 1. разреда
  •  Бесплатан  смештај и исхрана у дому ученика 
  • Бесплатне посете сајму књига, фестивалу науке… 
Scroll to Top