ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

ПОДРУЧЈЕ РАДА

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Модни кројач ( III степен) – 15 ученика

Образовни профил модни кројач омогућава оспособљавање ученика за кројење одевних предмета на основу шаблона и израду одевних предмета на основу скице модела и искројених делова. По завршетку школовања ученици ће бити обучени да: конструишу и моделују одеће, израђују кројну слику, ручно и машински кроје, израђују мушку, женску и дечју одећу и раде на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез. Након завршетка школовања ученици веома лако долазе до посла у бројним текстилним предузећима и приватним радионицама, а заинтересованим ученицима ће бити омогућен и наставак школовања у циљу добијања дипломе за IV степен, након чега се ствара могућност за даље школовање. Ученици у овом образовном профилу могу радити по класичном и дуалном образовању.

Додатне погодности за ученике:
  • Стипендије у износу од  5.000,00 динара  месечно за ученике 1. разреда
  • Бесплатан  смештај и исхрана у дому ученика 
  • Бесплатни уџбеници за сва три разреда
  • Бесплатне посете сајмовима
  • Додатне погодности у случају евентуалног похађања дуалног образовања
Scroll to Top