admin

О пројекту „Не учи у леру, крени у правом смеру“

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката мобилности и сарадње у областима високог, општег, стручног и образовања одраслих, као и у областима младих и спорта.

Фондација Темпус је задужена за спровођење Еразмус+ програма у Србији и њена улога је, између осталог, подршка свим установама и организацијама које се пријављују за пројекте у оквиру програма.

Србија је пуноправна чланица програма Еразмус+ од 2019. године, што значи да установе и организације из Србије могу да се пријављују за све врсте пројеката у улози координатора и партнера, као и државе чланице Европске уније.

 

Нашој школи је ове године одобрено финансирање Ерасмус+ КА1 пројекта мобилности 2023-1-РС01-КА122-ВЕТ-000144977 под називом “Не учи у леру, крени у правом смеру!”. Ово је први одобрени пројекат наше школе у оквиру Еразмус+ програма. Пројекат ће трајати годину дана и реализоваће се у периоду од почетка октобра 2023. до краја септембра 2024.

У оквиру пројекта предвиђена је мобилност за 12 ученика друге и треће године техничких смерова. 12 одабраних ученика ће бити упућено на стручну праксу у трајању од 14 дана (17-30. март 2024.) у Виталисов центар за обуку (Лајпциг, Немачка) у пратњи двоје професора. Ученици ће похађати специјализоване програме обуке у две наставне групе (G1: Car Mechanics; G2: E-buggy construction). Сви учесници пројекта ће бити у обавези да учествују и у припремним активностим (језичка, стручна и културолошка припрема), као и активностима дисеминације након повратка са мобилности.

Поред ученика, пројектом је предвиђено и да троје одабраних професора стручне праксе и стручних предмета буде упућено на стручну обуку односно посматрање на послу (job shadowing) у трајању од 7 дана.

Овим пројектом желимо да унапредимо професионалне, језичке, али и социјалне и културолошке вештине и компетенције наших ученика и наставника, како би успешно одговорили уоченим изазовима. Учешћем у припремним активностима и боравком у Немачкој ученици и наставници ће имати прилику да се упознају са савременим опремом, начинима и процесима рада за које немају услове у свој школи, па и земљи. Ученици ће бити мотивисанији да се активније укључе у процес наставе и учења, да усвајањем нових знања и вештина повећају своје шансе за запослење, више ће веровати у себе и своје способности, унапредиће своје познавање енглеског, биће отворенији према другим културама и европским вредностима. Наставници ће унапредити своје професионалне компетенције, а применом научених техника и метода рада повећаће ниво квалитета свог рада са ученицима. Биће мотивисанији да се додатно усавршавају и напредују, користећи и ресурсе на енглеском језику.

Пројектни тим је дефинисао четири циља која желимо да остваримо овим пројектом. Прво, да унапредимо стручна знања и компетенција ученика и мотивишемо их да уче и развијају своје вештине, које ће им повећати изгледе за запослењем и учинити их конкурентнијим на тржишту рада. Такође, желимо да унапредимо професионале компетенције и знања наставника стручне праксе и стручних предмета за рад у дигитализованом окружењу и примену савремених метода рада базираних на учењу кроз искуство. Поред тога, желимо и да развијемо језичке компетенције и ученика и наставника за рад и комуникацију на енглеском језику, са фокусом на усвајању стручне терминологије. Не мање важно, морамо да развијемо и социјалне и меке вештина ученика, као и да унапредимо њихово знања о европским вредностима и идентитету, као и традицији и култури земље домаћина.

Учесници ће стећи нова стручна знања и практичне вештине за рад у савременом, њима нетипичном окружењу. Побољшаће своје знање енглеског језика, стећи већу сигурност у комуникацији и употреби стручне терминологије. Упознаће се са европским стандардима квалитета на раду, заштине и безбедности на раду. Прошириће своје хоризонте о европским вредностима, идентитету и култури. Ученици ће развити самопоштовање и самосталност, повећати своје изгледе да нађу посао, да се снађу у новој средини И обезбеде себи квалитетнији живот, а наставници се боље упознати са системом дуалног образовања на основу искуства Немачке. Биће мотивисани да у свом даљем раду примењују нове и иновативне методе рада, оснажени за рад са ученицима из осетљивих група. Сама установа ће стећи искуство у сарадњи са партнерима из иностранства, унапредиће своје капацитете за писање и управљање пројектима, подићи ће квалитет наставе и учења на виши ниво, постати атрактивнија за упис нових генерација ученика.

Одобрени максималан износ наменских бесповратних средстава је 37.837 евра. Буџет пројекта предвиђа финансирање свих фаза реализације.

Координатор пројекта је професор Марјан Миланов, а чланови пројектног тима професори Марија Ристић, Марија Цветковић, Перица Адамовић, Милан Јаћимовић и Ђурица Стојановић.

Scroll to Top